Trening motoryczny

playkwadrat-trening-motoryczny

Squash charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką gry, wymaga dużej sprawności i szybkości od gracza. Do uzyskiwania coraz lepszych wyników oprócz umiejętności technicznych gracza bardzo ważne jest przygotowanie motoryczne. Na każdym poziomie zaawansowania oraz wiekowym warto przygotowywać ciało do wysiłku, aby ruch był przyjemnością i nie doprowadzał do kontuzji.

Trening przygotowania motorycznego polega na doskonaleniu podstawowych umiejętności ruchowych oraz rozwijaniu i nauczaniu złożonych zdolności biomotorycznych. Koncepcja treningu opiera się na długoterminowym rozwoju zawodnika (Long-Term Athlete Development – LTAD), która dopasowana jest indywidualnie do każdego zawodnika ze względu na jego poziom wytrenowania, staż treningowy, ogólną sprawność oraz wiek biologiczny. Dzięki temu  dochodzi do wszechstronnego i niezaburzonego rozwoju.

Treningi są różnorodne; mają za zadanie poprawić takie cechy motoryczne jak siła, moc, stabilność, czy mobilność w zależności od uprawianej dyscypliny. Treningi zorganizowane są indywidualnie oraz w małych 2-4 osobowych grupach pod okiem wykwalifikowanego trenera przygotowania motorycznego.

Treningi prowadzone są dla dorosłych oraz dla dzieci i młodzieży w przedziałach wiekowych:
 • 9-11 lat
 • 12-13 lat
 • 14-15 lat
 • 16- 17 lat
 • 18- 19 lat
Korzyści wynikające z treningu motorycznego:
 • obniżenie ryzyka kontuzji przeciążeniowej
 • poprawa wyników sportowych
 • poprawa sprawności ogólnej
 • zwiększenie świadomości ciała i rozwój biopsychospołeczny
Wpływ aktywności fizycznej na rozwój dziecka:
 • Poprawia rozwój funkcji mózgu, koordynację, umiejętności społeczne, globalne zdolności motoryczne, rozwój emocjonalny, przywództwo i wyobraźnię
 • Pomaga dzieciom budować pewność siebie i pozytywną samoocenę
 • Pomaga budować silne kości i mięśnie, poprawia elastyczność, rozwija dobrą postawę i równowagę, zmniejsza stres oraz poprawia sen
 • Wspiera rozwój zdrowej masy ciała
 • Pomaga dziecku poznawać swoje ciało i cieszyć się z bycia aktywnym